Một số tác dụng cơ bản của thuốc bổ não

Bổ não là một loại thuốc được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của não bộ và hỗ trợ sức khỏe tâm lý. Có nhiều loại thuốc bổ não khác nhau được sử dụng trong các chương trình điều trị khác nhau, tùy thuộc vào các vấn đề sức khỏe tâm lý mà người bệnh đang gặp phải.

Một số tác dụng cơ bản của thuốc bổ não

Một số loại thuốc bổ não phổ biến bao gồm:

  • Antidepressants: loại thuốc này được sử dụng để điều trị rối loạn tâm trạng, như lo lắng, tuyệt vọng, hay khó khăn trong việc tập trung.
  • Anti-anxiety medications: loại thuốc này được sử dụng để điều trị các rối loạn ánh sáng, như sợ hãi, lo lắng quá mức, hoặc phản ứng không hợp lý đối với các sự kiện hoặc tình huống trong cuộc sống hàng ngày.
  • Antipsychotics: loại thuốc này được sử dụng để điều trị các rối loạn tâm thần khác nhau, như schizoaffective disorder và schizophrenia.

Các loại thuốc trên chỉ là một số ví dụ về các loại thuốc bổ não

Free Worldwide shipping

On all orders above $50

Easy 30 days returns

30 days money back guarantee

International Warranty

Offered in the country of usage

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa