Mạng lưới mao mạch – đường sinh mệnh của sự sống

Mao mạch là những mạch máu nhỏ nhất thấm qua tất cả các mô và cơ quan của chúng ta. Chúng lấy tên từ từ tiếng Latinh “capillaris”, có nghĩa là “nhiều lông”. Mao mạch là những mạch mỏng nhất trong cơ thể con người. Chúng là một phần của hệ tuần hoàn cùng với … Đọc tiếp Mạng lưới mao mạch – đường sinh mệnh của sự sống